Les Sens Ciel vzw

Wat is " Les Sens Ciel vzw " ?

Het is een magische binnenruimte waarin ieder via spel wordt uitgenodigd zichzelf en de andere, met al zijn verschillen, te ontdekken. Een benadering die ons heeft geholpen dieper in te gaan op de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding. Inderdaad, alle spelmodulen, gebaseerd op de vijf zintuigen en toegankelijk via een vrij parcours, werden ontworpen opdat ALLEEN, volwassen of kind, al of niet met een handicap, een verrijkende ervaring kunnen beleven. Opdat allen, jong en oud, in functie van ieders mobiliteit en mogelijkheden, zich kunnen ontplooien in deze betoverende omgeving.

Een hoofddoel van " Les Sens Ciel vzw " is het toegankelijk maken van elke ruimte voor personen met een motorische, mentale of sensoriele handicap. In het kader van de marginalisatie van gehandicapten in onze maatschappij, bieden wij echter een ruim aanbod voor allen. Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat de al of niet geplande ontmoeting tussen gehandicapte en gezonde mensen een positieve beleving kan bewerkstelligen.

Waarom de vijf zintuigen ?

Ieder neemt de wereld waar via de vijf zintuigen, in functie van zijn mogelijkheden. Verschillen in beleving worden bepaald door de kwaliteit van de sensoriele organen en de verwerking van de verkregen informatie.

Al deze gegevens worden bevestigd door onze steeds talrijker bezoekers. Het zijn zij die ons vertellen hoe prettig, constructief en normaal het is anderen, met respect voor mekaars mogelijkheden, op een informele manier te ontmoeten.

Les Sens Ciel vzw
Rue de Rhisnes 82
5080 Emines
Provincie Namen